• Fframwaith Rheoli Ansawdd

  Fframwaith Rheoli Ansawdd

  Caiff y cyfrifoldeb hwn ei ryddhau ar gais 'Fframwaith Rheoli Ansawdd' AaGIC

  Ein Fframwaith Rheoli Ansawdd
 • Gwella ansawdd

  Gwella ansawdd

  Mae AaGIC yn hyrwyddo ac yn datblygu gwelliannau ansawdd addysg feddygol a deintyddol

  Gwella ansawdd
 • Cyfadrannau

  Cyfadrannau

  Mae AaGIC yn sicrhau bod mynediad i gyfleusterau ôl-radd o ansawdd uchel

  Cyfadrannau

Mae Uned Ansawdd a Chymorth Addysgol Ôl-raddedig AaGIC yn gweithio i sicrhau y caiff cleifion ofal o'r radd flaenaf trwy fonitro a datblygu addysg a hyfforddiant iddynt fod o ansawdd uchel, a darparu seilwaith 'Cyfadran Leol' i helpu.

Mae'r Uned yn cydweithio'n agos â Rhaglenni Hyfforddi Sylfaenol ac Arbenigol a Darparwyr Addysg Lleol ledled GIG Cymru. Hefyd, mae'r Uned yn cydweithio â rhanddeiliaid o wahanol Ddeoniaethau a Byrddau Addysg a Hyfforddi Lleol i fonitro ansawdd y rhaglenni sy'n cynnwys cyfnodau ar leoliad i hyfforddeion o Gymru.

Gweler hefyd: Cysylltiadau'r gwasanaeth Ansawdd a Chymorth Addysgol Ôl-raddedigion

Mwy am Ansawdd a Chymorth Addysgol Ôl-raddedig

Business hours

09:00 - 17:00 Mon - Fri

General enquiries

03300 584 210

heiw.qa@wales.nhs.uk

Get directions

Fframwaith Rheoli Ansawdd

Uned Ansawdd a Chymorth Addysgol Ôl-raddedig AaGIC sy'n gyfrifol am reoli ansawdd addysg a hyfforddiant meddygol/deintyddol ôl-raddedig yng Nghymru.

Gweler hefyd

Codi Pryderon  |  Prosesau Rheoli Ansawdd

Fframwaith Rheoli Ansawdd

Gwella ansawdd

Mae AaGIC wedi ymrwymo i hyrwyddo a datblygu ethos o welliant parhaus yn ansawdd holl addysg a hyfforddiant meddygol/deintyddol GIG Cymru.

Gwella ansawdd

Llywodraethu

Mae AaGIC wedi ymrwymo i sicrhau bod trefniadau llywodraethu priodol ar waith i warantu addysg ôl-raddedig o'r radd flaenaf a hyfforddiant sy'n cefnogi gwasanaethau GIG Cymru.

Gweler Llywodraethu

Cymorth i Hyfforddwyr

Ym mis Awst 2012, cyhoeddodd y GMC fanylion trefniadau newydd i gydnabod yn ffurfiol hyfforddwyr meddygol ym maes gofal eilaidd (ac mewn gofal sylfaenol ar gyfer rhai heb eu hachredu fel hyfforddwyr Meddygon Teulu) mewn dogfen o'r enw 'Cydnabod a Chymeradwyo Hyfforddwyr: Y Cynllun Gweithredu'

Gweler Cymorth i Hyfforddwyr

Digwyddiadau diweddaraf

There are currently no events.

Newyddion diweddaraf

The latest edition of the newsletter providing information on CPD opportunities for trainers is available...

HEIW, in collaboration with the GMC, is hosting the 2019 Quality Conference on Monday, 11th March 2019.  

...

We are delighted to announce the launch of the All-Wales Medical Trainer Agreement.

Five years to the day...

Back to top