• Fframwaith Rheoli Ansawdd

  Fframwaith Rheoli Ansawdd

  Caiff y cyfrifoldeb hwn ei ryddhau ar gais 'Fframwaith Rheoli Ansawdd' Deoniaeth Cymru

  Ein Fframwaith Rheoli Ansawdd
 • Gwella ansawdd

  Gwella ansawdd

  Mae Deoniaeth Cymru yn hyrwyddo ac yn datblygu gwelliannau ansawdd addysg feddygol a deintyddol

  Gwella ansawdd
 • Cyfadrannau

  Cyfadrannau

  Mae Deoniaeth Cymru yn sicrhau bod mynediad i gyfleusterau ôl-radd o ansawdd uchel

  Cyfadrannau

Mae Uned Ansawdd a Chymorth Addysgol Ôl-raddedig Deoniaeth Cymru'n gweithio i sicrhau y caiff cleifion ofal o'r radd flaenaf trwy fonitro a datblygu addysg a hyfforddiant iddynt fod o ansawdd uchel, a darparu seilwaith 'Cyfadran Leol' i helpu.

Mae'r Uned yn cydweithio'n agos â Rhaglenni Hyfforddi Sylfaenol ac Arbenigol a Darparwyr Addysg Lleol ledled GIG Cymru. Hefyd, mae'r Uned yn cydweithio â rhanddeiliaid o wahanol Ddeoniaethau a Byrddau Addysg a Hyfforddi Lleol i fonitro ansawdd y rhaglenni sy'n cynnwys cyfnodau ar leoliad i hyfforddeion o Gymru.

Gweler hefyd: Cysylltiadau'r gwasanaeth Ansawdd a Chymorth Addysgol Ôl-raddedigion

Mwy am Ansawdd a Chymorth Addysgol Ôl-raddedig

Business hours

09:00 - 17:00 Mon - Fri

General enquiries

03300 584 210

heiw.qa@wales.nhs.uk

Get directions

Fframwaith Rheoli Ansawdd

Uned Ansawdd a Chymorth Addysgol Ôl-raddedig Deoniaeth Cymru sy'n gyfrifol am reoli ansawdd addysg a hyfforddiant meddygol/deintyddol ôl-raddedig yng Nghymru.

Gweler hefyd

Codi Pryderon  |  Prosesau Rheoli Ansawdd

Fframwaith Rheoli Ansawdd

Gwella ansawdd

Mae Deoniaeth Cymru wedi ymrwymo i hyrwyddo a datblygu ethos o welliant parhaus yn ansawdd holl addysg a hyfforddiant meddygol/deintyddol GIG Cymru.

Gwella ansawdd

Llywodraethu

Mae Deoniaeth Cymru wedi ymrwymo i sicrhau bod trefniadau llywodraethu priodol ar waith i warantu addysg ôl-raddedig o'r radd flaenaf a hyfforddiant sy'n cefnogi gwasanaethau GIG Cymru.

Gweler Llywodraethu

Cymorth i Hyfforddwyr

Ym mis Awst 2012, cyhoeddodd y GMC fanylion trefniadau newydd i gydnabod yn ffurfiol hyfforddwyr meddygol ym maes gofal eilaidd (ac mewn gofal sylfaenol ar gyfer rhai heb eu hachredu fel hyfforddwyr Meddygon Teulu) mewn dogfen o'r enw 'Cydnabod a Chymeradwyo Hyfforddwyr: Y Cynllun Gweithredu'

Gweler Cymorth i Hyfforddwyr

Digwyddiadau diweddaraf

There are currently no events.

Newyddion diweddaraf

We are delighted to announce the launch of the All-Wales Medical Trainer Agreement.

Five years to the day...

The latest edition of the newsletter has now been published and can be accessed...

The Wales Deanery will be hosting a two day Sharing Training Excellence in Medical Education (STEME) Conference at...

Deoniaeth Cymru ar Twitter

Back to top